Kenia Tansania

Tour mit Drifters in Kenia und Tansania. November 2015